Imprimeix
Categoria: Actualitat

DF 4ª RDL 28/2018 de 28 de desembre per a la revaloració de pensions i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

Les empreses que converteixin als seus assalariats en RETA, amb la mateixa activitat laboral i idèntica prestació de serveis, podran ser multades fins amb 10.000 € per cada treballador en funció de la gravetat de la infracció.

Què és un fals autònom?

És una persona que, tot i treballar en una relació de dependència i d’alienitat davant del risc i resultat de l'activitat per a l'empresa, tal com ho vindria fent un treballador per compte aliè sota un contracte laboral comú, es troba dins el règim d'autònoms, simulant aquesta independència a través d'altres tipus de contractes no laborals, quan hauria d'estar donat d'alta per l'empresa a la SS i aplicar-se els drets regulats en l'ET que són d'imposició legal.

No ens oblidem del TRADE

És un treballador autònom econòmicament dependent, que realitza una activitat a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, de la qual depèn econòmicament per percebre d'ell, almenys el 75% dels seus ingressos, amb el qual formalitza un contracte específic i més de complir amb les següents condicions:

 

Perills de tenir un fals Autònom per a l'Empresa

 

Des d'un inici sembla que tot sigui normal:

  1. Un autònom corre amb les seves quotes de la SS.
  2. L'autònom no té vacances remunerades.
  1. L'empresari s'estalvia el pagar-li baixes i permisos.
  2. Amb els autònoms no solen formalitzar contractes.
  3. Un autònom no té indemnització per acomiadament.

 

Si mentre dura el contracte entra la Inspecció de Treball.

Un cop finalitzada la relació és el propi fals Autònom qui demanda per acomiadament.

I a més:

Torna a entrar la INSPECCIÓ DE TREBALL qui.