El Consell de Ministres ha adoptat un acord (Reial Decret Llei 18/2019 de 27 de desembre) pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga per a 2020 dels pressupostos generals de l'Estat, en el qual es recull que, si a l' arribar l'1 de gener no hi ha una nova Llei de Pressupostos, es consideraran automàticament prorrogades els comptes públics de l'exercici anterior.

MESURES TRIBUTÀRIES

Estimació objectiva mòduls

En matèria tributària, el RDL prorroga per al període impositiu 2020 els límits quantitatius de facturació per mòduls en l'IRPF.

La legislació vigent fins ara recollia que per al pròxim any es reduirien els llindars a partir dels quals un autònom no pot tributar pel mètode d'estimació objectiva. El RDL aprovat modifica aquest escenari i manté inalterables els límits d'exclusió vigents en l'actualitat.

D'aquesta manera, els treballadors per compte propi no podran tributar pel mètode d'estimació objectiva quan el conjunt de les seves activitats superi els 250.000.- euros o quan la facturació a altres empresaris o professionals sobrepassi els 125.000.- euros. Si no s'hagués aprovat aquest RDL, els límits anteriors quedarien establerts en 150.000.- euros i 75.000.- euros respectivament.

A més, els autònoms que adquireixen béns i serveis fins 250.000.- euros podran mantenir-se en el sistema de mòduls. Estava previst que aquest límit es reduís a 150.000.- euros el 2020.

Patrimoni

Es contempla la pròrroga de l'Impost sobre el Patrimoni per a l'exercici 2020, aquesta vigència es ve prorrogant anualment des de 2013.

MESURES CADASTRALS

El RDL inclou l'aprovació dels coeficients d'actualització, a l'alça o a la baixa, dels valors cadastrals que només afecta immobles urbans.

La mesura exigeix que hi hagi una sol·licitud prèvia municipal.

L'actualització es farà efectiva des de l'1 de gener de 2020. Les pujades i baixades mitjanes globals en conjunt assoleixen un 3%, respectivament. L'increment màxim no supera el 5%.

MESURES D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

Salari Mínim Interprofessional

Es prorroga la vigència del Salari Mínim Interprofessional de l'2019 fins que s'aprovi el reial decret del esmentat Salari per a l'any 2020.

Revaloració de pensions

També recull la suspensió de l'Art.58 de la Llei General de la Seguretat Social en el qual es recull la pujada de pensions un 0,25% ja que el Govern té previst aplicar en el que sigui possible una revaloració de l'0,9% amb efectes retroactius des 1 gener 2020.

Bases i tipus de cotització a la seguretat social

També es prorroguen algunes de les mesures ja adoptades en matèria de bases i tipus de cotització que garanteixin la seva aplicabilitat a partir d'l'1 de gener de 2020, atès el caràcter temporal que tenia aquesta norma.

Joomla templates by a4joomla