Davant la convocatòria de Vaga General per al proper 21 de febrer, repassem els efectes previstos pel Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball. Implicant els efectes ECONÒMICS I LABORALS següents:

1)            PER DECISIÓ DEL TREBALLADORS:

  • Sobre el SALARI:

 Aquells treballadors que lliurement exerceixin el dret a vaga, per norma, se'ls podrà descomptar el dia de salari. No obstant això, el dia d'absència no pot ser computat com a absentisme injustificat. No obstant, si és tindrà amb compte com absència per a aquelles empreses que instrumentalitzen un acomiadament fonamentat en el Art.52.c de l'Estatut dels treballadors (acomiadament objectiu per faltes reiterades d'assistència al centre de treball). 

  • Sobre la SEGURETAT SOCIAL:

 L'exercici del dret de vaga o tancament patronal té uns efectes pel que fa a la Seguretat Social, que deriven de la situació d'alta especial, en què queda el treballador per al mer fet del conflicte. Aquests efectes són els següents:

 Pel que fa a la cotització: Es suspèn l'obligació de cotitzar, tant per l'empresari com per al treballador. L'empresa ha de comunicar aquesta circumstància a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb un límit màxim de tres dies naturals posteriors als fets, amb lo que agrairíem ens comuniquessin llistat del personal acollit al dret de vaga tant punt fos possible.

 2)            TANCAMENT PATRONAL:

 En el cas que la mateixa empresa decideixi tancar el centre de treball per secundar la vaga general, els treballadors no es veuran minvats ni en salari ni en dret a la seguretat social, donat que la impossibilitat de poder prestar servei pels mateixos treballadors en el centre de treball és per decisió unilateral de l'empresa, inhabilita l'operativitat d'exercir a dret a vaga, ja que aquest ha estat subsumit per la pròpia organització.

 3)            PACTES ENTRE EMPRESA I TREBALLADOR:

Al marge del que s'ha exposat en les dues opcions anteriors, i no perdre el salari diari, hi ha la possibilitat de pactar altres solucions més consensuades entre empresa i treballador, com poden ser entre d´altres, la recuperació d'hores utilitzades, la compensació de l'absència a canvi d'un dia de vacances , compensar per excés d'hores ja realitzades.

Joomla templates by a4joomla