El passat 12 de març, es va publicar en el BOE el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, que inclou, entre les seves mesures, el registre diari obligatori de la jornada. Ara bé, s'estableix un termini de dos mesos per a la seva entrada en vigor.

El registre de jornada ha d'incloure de forma obligatòria l'horari d'entrada i de sortida de cada treballador. La forma de realitzar aquest registre queda a discreció de l'empresa, que haurà de consultar amb els representants dels empleats. No tots hauran de fer-ho de la mateixa manera, ja que un teletreballador no acudirà a l'oficina per fitxar, però igualment ha de registrar l'inici de la seva jornada.

L'incompliment del registre de la jornada donarà lloc a sancions en modificar la Llei d'infraccions en l'ordre social. S'imposaran multes d'entre 626 i 6.250 euros per a les empreses. En el cas de trobar múltiples incompliments de la norma, que afecten diferents treballadors, s'imposa una sola sanció.

És important tenir en compte que aquests registres hauran de guardar-se almenys durant quatre anys. Durant aquest temps hauran d'estar a disposició de treballadors, Inspecció o Seguretat Social. El que no apareix reflectit és l'obligació dels treballadors de signar, juntament amb la seva nòmina el registre de les hores realitzades.

Més documents a conservar per a la majoria de les empreses i un sistema més que mantenir. Perquè no n'hi ha prou amb habilitar un model de fitxatge, sinó que després hem de treure informes i contrastar que tothom ha fitxat l'entrada i la sortida. Què passa si un treballador ha marxat i no ho ha fet? I si ens equivoquem i es marca una sortida en lloc d'una entrada? ¿N'hi ha prou amb un full de càlcul on estiguin les entrades i sortides signades per l'empleat?

Caldrà veure com actua la Inspecció en aquests casos. Per a les empreses que sempre fan el mateix horari, amb els treballadors a la seva seu no hi ha problemes. Per a aquelles que tenen diferents torns, treballadors en mobilitat o teletreballadors, la cosa es pot complicar una mica més. En aquests casos a més d'una major càrrega administrativa, podrem incórrer en una major despesa, per controlar aquest registre.

Joomla templates by a4joomla